LiVE Platform Grand Opening 2018 | K-MILK PRODUCTS CO LTD. | บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

Knowledges


LiVE Platform Grand Opening 2018


On 4 May 2018, Participated in LiVE Platform Grand Opening of SET
At Office of Security Exchange of Thailand 


เป็นหนึ่งในแปดบริษัทสมาชิกของ LiVE Platform 
ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ในงานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรและบริษัทบน LiVE Platform
แพลทฟอร์มใหม่ในการระดมทุน สำหรับธุรกิจ Startup ในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 


แนะนำผลิตภัณฑ์ K-Miilk Cereal (4 นาที)
 
แนะนำตัวใน LiVE Platform @ SET (6 นาที)


 

Meet us @