รับรางวัลการบริหารจัดการจาก TMA | บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

เกร็ดความรู้ K-MILK


รับรางวัลการบริหารจัดการจาก TMA


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้ารับรางวัล SMEs Excellence Award 2017 (Bronze Award)
จาก TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
โดยเป็นรางวัลด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ 

ขอบพระคุณ TMA ที่มองเห็นในความพยายามเล็กๆ ของเรานะคะ :D

 

พบกับเราได้ที่...